Hammerwatch II-GoldBerg


Chào mừng bạn vào thế giới huyền thoại của Hammerwatch II! Tải game miễn phí này và đồng hành cùng những anh hùng trong cuộc hành trình vượt qua những hang động của Castle Hammerwatch. Khám phá một thế giới pixelate chưa từng thấy và giúp đỡ người dân địa phương trên đường đi. Chiến đấu với quái vật, tiêu diệt đám quỷ chết sống và đối mặt với thế

Game Description

Gather your heroes and journey beyond the dungeons of Castle Hammerwatch to explore a pixelated world like never before. Aid King Roland’s resistancewhile helping villagers along the way. Battle beasts, finish off hordes of theundead, and face the forces of evil.

Title: Hammerwatch II

Genre: Action

Release Date: 15 Aug, 2023

Support the software developers. BUY IT!
https://store.steampowered.com/app/1538970/Hammerwatch_II/

Hammerwatch II-GoldBerg
Size: 527 MB

Ingame Screenshots

Hammerwatch II-GoldBerg - codex reloaded gameHammerwatch II-GoldBerg - codex reloaded game

System Requirements

  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 7 or later
  • Processor: Intel Core™ Duo or faster
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: OpenGL 3.2+ / DirectX 11+
  • Storage: 500 MB available space

Download Links

How to install

INFOHammerwatch II-GoldBerg 1. Extract 2. Play!

Gameplay Video

Share to your friend