RAZ Journey of carnage and redemption-DARKSiDERS


Một trong những trò chơi hành động đến từ địa ngục Zarandara đã ra mắt. Đây là một game hành động theo phong cách roguelike đậm chất bullet-hell. Sức mạnh của Shakti cho phép bạn khôi phục Mp thông qua quan hệ tình dục, và khi đường truyền cao trào của bạn đạt đến mức tối đa, Hp và Mp của bạn sẽ được phục hồi hoàn toàn.

Tiêu đề: REINCARNATION AS

Game Description

Fuckin’ dress up roguelike shooter action game Zarandara is an action game in the style of a bullet-hell roguelike. The power of Shakti allows you to recover Mp through sexual intercourse, and when your climax gauge is at its maximum, your Hp and Mp are fully recovered.

Title: REINCARNATION ASURA ZALANDARA Journey of carnage and redemption

Genre: Action, Adventure, Indie

Release Date: 26 Jan, 2021

Support the software developers. BUY IT!
https://store.steampowered.com/app/1392390/REINCARNATION_ASURA_ZALANDARA_Journey_of_carnage_and_redemption/

REINCARNATION ASURA ZALANDARA Journey of carnage and redemption-DARKSiDERS
Size: 590 MB

Ingame Screenshots

RAZ Journey of carnage and redemption-DARKSiDERS - codex reloaded gameRAZ Journey of carnage and redemption-DARKSiDERS - codex reloaded game

System Requirements

  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: windows7 after
  • Processor: core2 1.7GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: GTX430
  • Storage: 1 GB available space
  • Additional Notes: DirectX version 11

Download Links

How to install

INFOREINCARNATION ASURA ZALANDARA Journey of carnage and redemption-DARKSiDERS 1. Extract 2. Play!

Gameplay Video

Share to your friend